Nápověda ARES Trinity

Tipy a postupy pro CAD programy ARES Trinity
ARES Trinity / Nápověda

Návody a užitečné rady pro ARES Commander v českém jazyce

Plnou nápovědu v češtině naleznete přímo v programu ARES Commander.

Systémové požadavky
ARES Commander 2025 pracuje ve Windows 10 a 11, v Mac včetně macOS Sonoma a Linux jako Ununtu, Debian, Suse či Fedora....

Instalace ARES Commander
Návod pro Instalaci programu ARES Commander na počítačích s operačními systémy Windows a MacOS....

Aktivace zkušební verze ARES Commander
Aktivace zkušební verze ARES Commander je možná vytvořením uživatelského účtu Graebert zdarma....

Aktivace ARES Commander
Aktivace programu ARES Commander je možná přihlášením k uživatelskému účtu a zadáním licenčního čísla....

Využívání licence na více počítačích
Návod pro přihlášení a odhlášení licence programu ARES Commander z počítače. Licenci je možné využívat na dvou stanicích uživatele....

Zákaznický portál pro organizace
Správa licencí ARES® Commander v zákaznickém portálu pro organizace...

Přepnutí uživatelského prostředí
Uživatelské prostředí ARES Commander je možné přepínat mezi výchozím tmavým s světlým vzhledem, či na klasické uspořádání.....

Obnova souborů ze zálohy s pomocí Správce obnovy výkresu
Obnova souborů při problému s uložením, pádu programu, problému s hardware atd....

Panely nástrojů
Panely je možné přesouvat uchopením a tažením za tečky na okraji panelu nástrojů....

Nastavení jazyka
Nastavení jazyka pro uživatelské prostředí CAD programu je možné v dialogovém okně Možnosti....

Dialog Možnosti
Nastavení CAD programu ARES Commander jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti....

Nastavení pravého tlačítka
Pravé tlačítko myši můžete nastavit, aby se při práci na CAD výkrese chovalo jako klávesa Enter...

Umístění typů čar, písma a šraf
Soubory pro typy čar, vzory šraf, fonty či tvary mají v ARES Commander shodný formát s Autodesk AutoCAD....

Nastavení kurzoru na nitkový kříž
Postup pro nastavení vzhledu a velikosti kurzoru na nitkový kříž v CAD programu ARES Commander...

Nastaveni úchopu entit
K nastavení úchopů entit se v ARES Commander dostanete rychle přes tlačítko Úchop entit ve stavovém řádku....

Nastavení výběru
Výběr entit v CAD výkrese je možné nastavovat dle preferencí uživatele programu. Můžete vypnout cyklický výběr nebo zvětšit výběrový terčík....

Barva pozadí modelového prostoru
Výchozí černou barvu modelového prostoru v ARES Commander je možné změnit....

Nastavení zabezpečení
V ARES Commander můžete nastavit různé úrovně zabezpečení a přidat vlastní důvěryhodné složky....

Načtení LISP či jiné spustitelné aplikace
LISP a další aplikace je v ARES Commnader možné načítat buď jednorázově nebo nastavit jejich načtení při každém spuštění CAD programu....

Přizpůsobení Aliasů
Vytvoření vlastních aliasů v ARES Commanderu. Přenos na další zařízení....

Úprava panelů nástrojů
Pro změnu panelů nástrojů či jiných prvků uživatelského prostředí klikněte pravým tlačítkem na prázdné šedé plochy za pásy karet a zvolte Upravit rozhraní....

Spuštění ARES Kudo
Postup přihlášení k online CAD aplikaci ARES Kudo, která pracuje přímo ve webovém prohlížeči....