Obnova souborů ze zálohy s pomocí Správce obnovy výkresu

ARES Trinity / Nápověda / Obnova souborů ze zálohy s pomocí Správce obnovy výkresu
Správce obnovy výkresu obnovuje soubory s výkresy, pokud se program neočekávaně ukončí, např. v důsledku výpadku proudu, problémům s hardwarem, nebo softwarem. Paleta správce obnovy výkresu se otevře při dalším spuštění aplikace.

Pro jeho spuštění můžete využít také příkaz DrawingRecovery, pokud máte těžkosti s otevíráním existujícího výkresu nebo chcete zkontrolovat, jestli v počítači máte soubory pro obnovu.

SPRÁVCE OBNOVY VÝKRESU se skládá z tří částí:

OBLAST PALETY

Zobrazení stromu souborů
pro obnovu
Zobrazí soubory pro obnovení jako kořenové složky. Pro každý soubor jsou vypsané názvy dostupných automaticky ukládaných souborů a záložních souborů.

Seznam detailů
Zobrazuje detailní informace o souboru s výkresem: Název souboru, složku, datum a čas vytvoření, datum a čas posledního uložení, velikost souboru a jméno uživatele, který soubor naposled upravoval.

Oblast náhledu
Zobrazuje náhled na soubor s výkresem.


V horní části palety se na liště zobrazují tato TLAČÍTKA:

Přepínač detailů - zapíná a vypíná oblast detailů na paletě.

Přepínač náhledu - zapíná a vypíná oblast náhledu na paletě.


Správce obnovy výkresu podporuje tyto TYPY VÝKRESŮ:

.dwg, .dws, .dwt - soubory s výkresy, standardní soubory s výkresy, soubory s výkresovými šablonami - tyto soubory je možné obnovit.

.ds$ - automaticky ukládané soubory se automaticky z času na čas vytvářejí. Pro specifikaci časového intervalu ukládaní souborů použijte příkaz Možnosti. Pro rozšířené možnosti nastavení klikněte na Hlavní tlačítko programu/Možnosti/Systémové možnosti/Automatické uložení a zálohování

Obnova souborů ze zálohy

Obnova souborů ze zálohy

.bak - záložní soubor. Tyto soubory jsou vytvářeny ve stejné složce jako aktuální soubor s výkresem pokaždé, když ručně uložíte soubor s výkresem. S využitím příkazu Možnosti můžete zapnout a vypnout vytváření těchto souborů. Klikněte na Hlavní tlačítko programu/Možnosti/Systémové možnosti/Automatické uložení a zálohování

název souboru rrr-mm-dd.dwg - soubory pro obnovu. Tyto soubory vznikají při neočekávaném selhání nebo pádu programu. Jejich název se skládá z původního názvu souboru a rrrr-mm-dd údaji o datu, kdy se problém objevil.

Pro obnovu výkresu pomocí Správce obnovy výkresu

1. Postupujte podle jedné z možností:

Klikněte na Soubor > Správce obnovy výkresu v menu
Klikněte na Spravovat > Správce obnovení výkresů v menu aplikace
Napište do příkazového řádku příkaz DrawingRecovery

2. Na paletě, v souborech pro obnovu, využijte tyto možnosti:

Provedení

Zvolte název kořenové složky souboru, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Otevřít vše (nebo klikněte dvakrát na název souboru).
Tím otevřete vybraný soubor. Pro jeho obnovu jej uložte jako soubor .dwg.

Pokud kliknete pravým tlačítkem na název kořenové složky souboru a vyberete možnost Vlastnosti, otevře se Vám dialogové okno Vlastnosti souboru.

Vyberte název kořenové složky souboru a klikněte pravým tlačítkem na Odstranit. Tím se soubor odstraní ze seznamu pro obnovu. Použijte tuto možnost, pokud konkrétní soubor nepotřebujete obnovit. Automaticky ukládaný soubor a záložní soubor zůstanou zachovány. Soubor pro obnovu se smaže.

Pro skrytí palety Správce obnovy výkresu

Postupujte následovně:

  • Napište do příkazového řádku příkaz HideDrawingRecovery.

  • Klikněte na tlačítko Zavřít paletu.


Poznámka: Pokud zavřete Správce obnovy výkresu před vyřešením všech dotčených výkresů, využijte příkaz Drawing Recovery pro opětovné otevření palety.
ARES Trinity Reseller