Nastaveni úchopu entit

Zvolte potřebné úchopy a upravte velikost indikátoru úchopů
ARES Trinity / Nápověda / Nastaveni úchopu entit
K nastavení úchopů entit se v ARES Commander dostanete rychle přes tlačítko Úchop entit ve stavovém řádku:

Úchop entit ve stavovém řádku

Zvolte Nastavení a v zobrazeném dialogu zadejte požadované úchopy:

Úchopy entit v ARES Commander

Během kreslení můžete zvolené úchopy rychle aktivovat nebo deaktivovat pomocí klávesy F3.

Pokud při kreslení chcete vynutit jeden konkrétní úchop, podržte Shift a stiskněte pravé tlačítko myši. Požadovaný úchop pak vyberte ze zobrazeného menu:

Úchopy entit přes Shift + pravé tlačítko

Velikost a barvu značek je možné nastavit pod Předvolby uživatele > Možnosti rýsování > Pomůcky ukazatele:

Barva a velikost úchopů entit v ARES Commander

Změňte barvu nebo posuvníkem upravte velikost zobrazení.