Přizpůsobení Aliasů

Jak využít aliasy známé z jiných programů v ARES Commanderu
ARES Trinity / Nápověda / Přizpůsobení Aliasů
Některé důležité aliasy jsou v ARES Commanderu již přednastaveny - například: řádek "l", block "b", kruh "c".
Aliasy pro příkazy si však můžete nastavit i vlastní. Nejdříve musíte otevřít dialogové okno Možnosti.

Přístup k příkazu: Možnosti nebo Správa/Možnosti v Ribbon menu

Přístup k nastavení aliasů

Aliasy můžete najít pod Předvolbami uživatele.

Uživatelské preference - Aliasy

  • Klikněte na Nový. V seznamu se objeví nový řádek.

  • Klikněte 2x do prvního pole a napište tam příkaz.

  • Do druhého pole vložte požadovanou zkratku.
Snímek obrazovky ukazuje novou zkratku "D" pro příkaz získat vzdálenost ("GetDistance"). V našem příkladu alias "D" byl již definován jako styl kótování ("Dimensionstyle"). Duplicitu zkratky je potřeba odstranit. Proto musíte buď použít jinou zkratku, nebo smazat předchozí příkaz, který se k ní vázal. V našem příkladu chceme smazat existující příkaz a ponechat nový příkaz vázaný s aliasem.

Odstranění duplicity

Pro rychlé vyhledání aliasu klikněte na hlavičku sloupce pro seřazení příkazů podle abecedy. Při skrolování obrazovky dolů naleznete "D" dvakrát. Pořadí zde není podstatné. Nyní smažte řádek, který nepotřebujete.

Klikněte na Použít a následně na OK. Nyní můžete otestovat výsledek.

Kontrola aliasů

Tip: Seznam aliasů je možné exportovat. *.hml soubor, který se vytvoří, je možné importovat do jiného počítače. Tímto zajistíte, že na různých počítačích budete moct využívat stejné klávesové zkratky.