Panely nástrojů

Rozmístěte panely nástrojů dle Vašich potřeb
ARES Trinity / Nápověda / Panely nástrojů
Panely nástrojů je možné vybírat pomocí kliknutí pravého tlačítka myši do šedé plochy uživatelského prostředí pod volbou MAIN:

Přepnout uživatelské prostředí

V prostředí MacOS mohou být aktivní (zaškrtnuté) panely zobrazeny samostatně nebo jako součást Matice nástrojů po straně kreslícího okna.

Panely je možné přesouvat uchopením a tažením za tečky na okraji panelu nástrojů. Panely mohou být ukotveny po stranách okna programu nebo plovoucí na obrazovce.
Pro umístění do Matice nástrojů přetáhněte a pusťte panel nad plochou Matice nástrojů. Pro přetažení na nové umístění uchopte panel za záhlaví v Matici nástrojů.