Novinky ARES® Commander 2023

Užitečné funkce i generování výkresů z BIM modelu
ARES Trinity / Novinky ARES® Commander 2023
ARES Commander 2023 obsahuje množství vylepšení pro navigaci ve výkrese, v uživatelském prostředí a tisku souborů a jejich sdílení, které zefektivňují vytváření výkresů a spolupráci. Přístup ke správným nástrojům pro Vaši činnost ve správnou chvíli, výběr té správné entity mezi množstvím dalších, automatická komprese projektů pro snažší sdílení - to vše vede k úspoře času, menší námaze a menší frustraci.

Kontextuální záložky ribbon
- rychlá modifikace šraf, kót, externích referencí, obrázků a další

ARES Kontextuální ribbon menu

Uživatelské prostředí ARES Commander je nyní obohaceno o kontextuální ribbon menu, které se Vám zobrazí po zvolení specifických entit v grafické oblasti, nebo po využití konkrétních příkazů pro vytváření nových entit.

ARES novinky 2023Propojení dat z tabulek s Excelem
- obsah Vašich tabulek je možné propojit s tabulkovým procesorem pro jejich aktualizaci

V ARES Commander je možné vytvářet tabulky, na druhé straně je mnohem pohodlnější a flexibilnější pro zadávání a správu Vašich dat využít tabulkový procesor. Někdy dostanete hotový tabulkový podklad, který je potřeba vložit do výkresu, ale kopírování a vkládání tabulky je složitý úkol. V obou těchto případech tato nová funkce šetří čas a námahu.ARES Cyklický výběrCyklický výběr
- výběr ze všech objektů umístěných nad sebou nebo přepínání mezi překrývajícími se objekty

Cyklický výběr je řešení, které šetří Váš čas při práci s výkresy, na kterých je velké množství položek, proto jsou na něm entity, které jsou umístěny na sobě nebo se překrývají. Pokud přejíždíte kursorem myši přes objekty na sobě, objeví se malá ikona s upozorněním, že na tom místě je více než jedna entita. Kliknutím na specifikaci entity se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete zvolit konkrétní entitu, kterou chcete upravit.


ARES Navigátor pohleduNavigátor 3D pohledu
- rychlejší pohyb mezi pohledy

Při využívání nového nástroje pro navigaci pohledu ve 3D prostředí můžete přepínat mezi standardními pohledy a izometrickými pohledy na model pomocí jediného kliknutí. Navigátor pohledu má intuitivní prostředí, funguje jako indikátor pro prostorovou orientaci, a umožňuje Vám vidět směr aktuálního pohledu.
Navigátor pohledu je velmi užitečný pro práci v 3D prostředí, protože umožňuje jednoduché přepínání mezi paralelním a perspektivním pohledem. Je možné jej však využít také ve 2D zobrazení.


ARES Sdílení sad listůSdílení sad listů pomocí Pack and Go
- automaticky získáte kompletní balíček pro Vaše spolupracovníky

Funkce Pack and Go (Sbal a jdi) byla upravena také pro práci se sadami listů. Díky ní je nyní jednoduché sbalit do zip souboru všechny reference k Vašemu projektu, stejně jako všechny výkresy, ale také obrázky, nebo podložení, které v nich byly použity. Navíc struktura adresáře je vytvořena s relativními odkazy, aby byly funkční také u adresáta po rozbalení Vašeho projektu.


ARES Tabulka se seznamem listůTabulka se seznamem listů
- ušetřete si zbytečnou práci pomocí automatického vyplňování tabulek

Pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši v správci sad listů se spustí funkce, která Vám umožňuje vytvoření tabulky, ve které budou uvedeny všechny listy dané sady. Uživatelé tak nemusí vyplňovat tabulku ručně, nebo přepisovat názvy listů a další informace, které jsou již uvedeny v sadě listů.


ARES Publikace do sady listůPublikace sady listů do .dwf nebo .dwfx
- dvě nové možnosti pro publikaci doplní tisk do .pdf

Pro zlepšení způsobu exportu výkresů pomocí managera sad listů přidáváme podporu pro .dwf a .dwfx - formáty souborů, které jsou častěji komprimovány než .dwg soubory, a tak se jednoduše přenášejí přes internet. Tyto dvě možnosti příkazu publikovat jsou doplňkem k populárnímu .pdf formátu a možnosti tisku na papír.
ARES Rozdělení vícenásobných entitRozdělení vícenásobných entit
- nová možnost pro rozšíření funkčnosti příkazu

Nová možnost Vícenásobný příkazu Rozdělení umožňuje zvolit vícenásobné entity a přerušit je v průsečnících s úsečkou řezu. Nevytvářejí se mezery a nově vzniklé segmenty zůstávají na výkrese.

ARES ALIGNxALIGNx
- zarovná různé typy entit

Nový příkaz ALIGNx zarovná různé typy entit podle umístění první zvolené entity.

ARES Monitor poznámekMonitor poznámek
- rychle vyhledá neasociované poznámky

Nová systémová proměnná pro monitorování poznámek Vám umožní rychlou identifikaci poznámek, které již nejsou asociované s konkrétní geometrií a následné přijetí nevyhnutných kroků pro konkrétní případ - opětovnou asociaci nebo jejich smazání.
ARES Tmavý styl dialogových okenTmavý styl dialogových oken
- kontrastnější vzhled pro lepší čitelnost

Po ribbon menu, stavovém řádku a paletách nyní i všechna dialogová okna podporují tmavé zobrazení. Toto minimalizuje kontrast mezi tmavou plochou výkresu a dialogovými okny pro snížení námahy Vašich očí.
Navíc dialogová okna v tmavém odstínu jsou kontrastnější, než světlá, proto se snadněji čtou a hledají ikony.
ARES Paleta chytré kalkulačkyPaleta chytré kalkulačky
- získejte výsledky bez opuštění výkresu

Chytrá kalkulačka se nyní zobrazuje na boční paletě a tak Vám umožňuje provádět výpočty a upravovat výkres v jednom okamihu.Nové funkce ARES Commander 2023 pro BIM

ARES Commander ve verzi 2023 přináší nové zajímavé nástroje pro zefektivnění spolupráce mezi 3D BIM modely a 2D výkresy.

Rostoucí využití BIM softvéru vychází z potřeby AEC profesionálů vytvářet chytřejší konstrukční projekty - ale potenciál pro BIM spolupráci má důležité omezení. Je pravdou, že BIM software poskytuje skvělé výsledky ve 3D, ale problémy nastanou, pokud je potřeba vytvořit 2D dokumentaci - jednoduše není schopen generovat takovou míru detailů, kterou spolupracovníci vyžadují.

Pro efektivní sdílení BIM dat s profesionály vykonávajícími odhady, validaci, exekuce, manipulaci a údržbu je pořád nevyhnutné využívat .dwg. Dokonce i v organizacích, které ve velké míře využívají BIM, je 3 až 10-krát více uživatelů, kteří vytvářejí technické výkresy.

Pro usnadnění tvorby kvalitních 2D výkresů se v ARES Commanderu rozšířily funkce pro vytváření chytrých, propojených .dwg výkresů. S využitím BIM inteligentních objektů pro automatizaci tvorby výkresů je tento proces pro CAD uživatele rychlý a snadný.

Ale vytváření BIM výkresů je pouze prvním krokem - je nutná jejich aktuálnost v průběhu celé realizace projektu. V mnoha organizacích BIM a 2D CAD zůstávají, žel, paralelními procesy, které se řeší samostatně místo spoluprací. Následně je udržování aktuálnosti 2D souborů zátěží. V ARES Commander zůstává propojení s BIM modely zachováno, DWG výkresy je možné automaticky aktualizovat pokaždé, když se změní BIM model. Změny v projektech jsou často nevyhnutelné, ale přepracování podkladů naštěstí ne - díky chytřejším DWG.