Novinky ARES® Commander 2023

Užitečné funkce i generování výkresů z BIM modelu
ARES Trinity / Novinky ARES® Commander 2023
ARES Commander 2023 obsahuje mnoho vylepšení pro navigaci ve výkrese, uživatelském prostředí i tisku souborů a jejich sdílení. Zefektivňuje vytváření výkresů a spolupráci. Přístup ke správným nástrojům pro Vaši činnost ve správnou chvíli, výběr té správné entity mezi množstvím dalších, automatická komprese projektů pro snazší sdílení - to vše vede k úspoře času a rychlejší realizaci projektů.

Kontextuální záložky ribbon
Rychlá modifikace šraf, kót, externích referencí, obrázků a další možnosti

Uživatelské prostředí ARES Commander je nyní obohaceno o kontextuální ribbon menu, které se Vám zobrazí po zvolení specifických entit v grafické oblasti, nebo po využití konkrétních příkazů pro tvorbu entit.

Kontextuální ribbon v ARES Commander

Tabulky v ARES CommanderPropojení tabulek s Excelem
Obsah Vašich tabulek je možné propojit s tabulkovým procesorem pro jejich aktualizaci

V ARES Commander je možné vytvářet tabulky, na druhé straně je mnohem pohodlnější a flexibilnější pro zadávání a správu Vašich dat využít tabulkový procesor. Někdy dostanete hotový tabulkový podklad, který je potřeba vložit do výkresu, ale kopírování a vkládání tabulky je složitý úkol. V obou těchto případech tato nová funkce šetří čas a námahu.Cyklický výběr v ARES CommanderCyklický výběr
Výběr ze všech objektů umístěných nad sebou nebo přepínání mezi překrývajícími se objekty

Cyklický výběr je řešení šetřící čas při práci s výkresy, ve kterých je velké množství položek a proto jsou entity na sobě nebo se překrývají. Pokud přejíždíte kurzorem myši přes objekty na sobě, objeví se malá ikona s upozorněním, že na tom místě je více než jedna entita. Kliknutím na specifikaci entity se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete zvolit konkrétní entitu pro úpravu.


Navigátor  v ARES CommanderNavigátor 3D pohledu
Rychlejší pohyb mezi pohledy

Při využívání nového nástroje pro navigaci pohledu ve 3D prostředí můžete přepínat mezi standardními pohledy a izometrickými pohledy na model pomocí jediného kliknutí. Navigátor pohledu má intuitivní prostředí, funguje jako indikátor pro prostorovou orientaci, a umožňuje Vám vidět směr aktuálního pohledu.
Navigátor pohledu je velmi užitečný pro práci v 3D prostředí, protože umožňuje jednoduché přepínání mezi rovnoběžným a perspektivním pohledem. Je možné jej však využít také ve 2D zobrazení.


Sady listů v ARES CommanderSdílení sad listů pomocí Pack and Go
Automaticky získáte kompletní balíček pro Vaše spolupracovníky

Funkce Pack and Go (Sbal a jdi) byla upravena také pro práci se sadami listů. Díky ní je nyní jednoduché sbalit do zip souboru všechny reference k Vašemu projektu, všechny výkresy, ale také obrázky, nebo podložení, které v nich byly použity. Navíc struktura adresáře je vytvořena s relativními odkazy, aby byly funkční také u adresáta po rozbalení projektu.


Seznam listů v ARES CommanderTabulka se seznamem listů
Ušetřete si zbytečnou práci pomocí automatického vyplňování tabulek

Pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši ve Správci sad listů se spustí funkce umožňující vytvoření tabulky, ve které budou uvedeny všechny listy dané sady. Uživatelé tak nemusí vyplňovat tabulku ručně, nebo přepisovat názvy listů a další informace, které jsou již v sadě listů uvedeny.


Publikace  v ARES CommanderPublikace sady listů do .dwf nebo .dwfx
Dvě nové možnosti pro publikaci doplní tisk do .pdf

Pro zlepšení způsobu exportu výkresů pomocí Správce sad listů byla přidána podpora pro .dwf a .dwfx - formáty souborů, které jsou lépe komprimovány než .dwg soubory, a tak se jednoduše přenášejí přes internet. Tyto dvě možnosti příkazu publikovat jsou doplňkem k populárnímu .pdf formátu a možnosti tisku na papír.
Rozdělení vícenásobných entit v ARES CommanderRozdělení vícenásobných entit
Nová možnost pro rozšíření funkčnosti příkazu

Nová možnost Vícenásobný příkazu Rozdělení umožňuje zvolit vícenásobné entity a přerušit je v průsečících s rovinou řezu. Nevytvářejí se mezery a nově vzniklé segmenty zůstávají ve výkrese.

ALIGNx v ARES CommanderALIGNx
Zarovná různé typy entit

Nový příkaz ALIGNx zarovná různé typy entit podle umístění první zvolené entity.

Monitor poznámek v ARES CommanderMonitor poznámek
Rychle vyhledá neasociované poznámky

Nová systémová proměnná pro monitorování poznámek Vám umožní rychlou identifikaci poznámek, které již nejsou asociované s konkrétní geometrií a následné úpravy - opětovnou asociaci nebo jejich smazání.
Tmavý styl v ARES CommanderTmavý styl dialogových oken
Kontrastnější vzhled pro lepší čitelnost

Po ribbon menu, stavovém řádku a paletách nyní i všechna dialogová okna podporují tmavé zobrazení. Toto minimalizuje kontrast mezi tmavou plochou výkresu a dialogovými okny pro snížení námahy Vašich očí.
Navíc dialogová okna v tmavém odstínu jsou kontrastnější, než světlá, proto se snadněji čtou a hledají ikony.
Kalkulačka v ARES CommanderPaleta chytré kalkulačky
Získejte výsledky bez opuštění výkresu

Chytrá kalkulačka se nyní zobrazuje na boční paletě a tak Vám umožňuje provádět výpočty a upravovat výkres v jednom okamžiku.Nové funkce ARES Commander 2023 pro BIM

ARES Commander ve verzi 2023 přináší nové zajímavé nástroje pro zefektivnění spolupráce mezi 3D BIM modely a 2D výkresy.

Rostoucí využití BIM programů vychází z potřeby AEC profesionálů vytvářet chytřejší konstrukční projekty - ale potenciál pro BIM spolupráci má důležité omezení. Je pravdou, že BIM software poskytuje skvělé výsledky ve 3D, ale problémy nastanou, pokud je potřeba vytvořit 2D dokumentaci - jednoduše není schopen generovat takovou míru detailů, kterou spolupracovníci vyžadují.

Pro efektivní sdílení BIM dat s profesionály pracujícími na ocenění, kontrole, provádění, manipulaci a údržbě je často stále nevyhnutné využívat .dwg. Dokonce i v organizacích, které ve velké míře využívají BIM, je 3 až 10-krát více uživatelů, kteří vytvářejí technické výkresy.

Pro usnadnění tvorby kvalitních 2D výkresů jsou v ARES Commander rozšířené funkce pro vytváření chytrých, propojených .dwg výkresů. S využitím BIM inteligentních objektů pro automatizaci tvorby výkresů je tento proces pro CAD uživatele rychlý a snadný.

Ale vytváření BIM výkresů je pouze prvním krokem - je nutná jejich aktualizace během celé realizace projektu. V mnoha organizacích BIM a 2D CAD zůstávají paralelními procesy, které se řeší samostatně místo spoluprací. Následně je udržování aktuálnosti 2D souborů zátěží. V ARES Commander zůstává propojení s BIM modely zachováno, DWG výkresy je možné automaticky aktualizovat pokaždé, když se změní BIM model. Změny v projektech jsou často nevyhnutelné, ale přepracování podkladů naštěstí ne - díky chytřejším DWG.